Відповідальна за розділ: практичний психолог Швець А.А.

Психолог школи

/Files/images/Швець.jpg

Швець
Анжела
Андріївна

За фахом - вчитель початкових класів, практичний психолог

Посада – практичний психолог

Кваліфікаційна категорія - спеціаліст вищої категорії, психолог - методист

Стаж роботи - 26 років

/Files/images/Режим роботи практичного психолога.jpg

Науково-методична проблема:

"Формування соціального інтелекту учнів шляхом розвитку навичок психологічної компетенції"

Про психологічну службу закладу

Коли людину щось бентежить або хвилює, вона звертається до своєї душі. Але на запитання «Що таке душа?» - не кожна людина дасть правильну відповідь. Та й саме людство довго шукало відповідь на це запитання. Психологічне знання таке саме давнє, як і сама людина. Життя завжди змушувало людей розрізняти душевні якості навколишніх, прогнозувати їхню поведінку.

У наш час нагромаджено знання про психологію людини, які збиралися впродовж століть. Значний внесок у цей процес зробили професійні психологи, а також письменники, філософи, представники інших галузей науки й мистецтва. Досить часто люди, які не мали відношення до науки, упродовж розвитку цивілізації збирали і передавали з покоління в покоління корисні відомості про психологію і стосунки людей у вигляді життєвої мудрості, звичаїв і традицій. Та й дотепер ми не можемо з упевненістю говорити про те, що наші знання про психологію людини і її поведінку достатньо ґрунтовні й об’єктивні.

У перекладі з давньогрецької слово «психологія» означає «душа» і «наука». Тобто психологія вивчає душу людини. Поняття «душа» використовується як синонім слова «психіка», для визначення сукупності психічних явищ, що є властивістю високоорганізованої матерії, властивістю мозку. Психіка – це внутрішній світ особистості, який виникає у процесі взаємодії людини з навколишнім середовищем, у процесі активного відображення цього світу.

Пізнати себе, зрозуміти цінність і цілісність своєї особистості, визначитись із ставленням людини до себе, інших людей, подій життя, різних об’єктів і предметів дійсності – от що вирішує психологія і що підкреслюють серед багатьох практичних завдань два найважливіші:

  • допомагати людині в особистісному зростанні та розвитку;
  • полегшувати працю людини і її стосунки з іншими людьми.

На сьогоднішній день психологічна служба є молодим структурним підрозділом освітнього процесу, вона є складовою державної системи охорони фізичного і психічного здоров'я громадян України.

Основною метою діяльності психологічної служби є підвищення якості і забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології, спрямованих на збереження і укріплення здоров'я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу.

Як показує аналіз більшості проблем у закладі, які висуваються перед психологічною службою, всі ці проблеми зводяться в основному до

  • уміння учнів адаптуватися у соціумі;
  • подолання і профілактики відхилень у інтелектуальному і особистісному розвитку школярів;
  • допомоги у вирішенні складних питань та конфліктних ситуацій.

Завдання, які постають і вирішуються психологічною службою, полягають у

  • психологічній просвіті педагогічного колективу, учнів, батьків щодо вікових особливостей дітей;
  • консультативно-методичній допомозі всім учасникам навчально-виховного процесу з питань виховання дітей, підлітків, створення сприятливих психологічних умов для їх розвитку;
  • психологічній профілактиці – вивченні схильностей дітей, своєчасному попередженню відхилень у становленні особистості, труднощів у міжособистісних стосунках, розв'язанні конфліктів;
  • діагностиці (психологічному обстеженні дітей, їх груп і колективів, умов їхнього навчання та розвитку), виявлення проблемних дітей, яких можна віднести до «групи ризику»;
  • корекції – здійсненні психолого-педагогічних, розвивальних, психотерапевтичних заходів із метою усунення недоліків у психічному та особистісному розвитку дітей.

Практика роботи показала, що соціалізація особистості учня, формування його соціального інтелекту здійснюється через ряд умов, до яких відноситься цілеспрямоване виховання, навчання і соціальні впливи на особистість в діяльності і спілкуванні. В процесі формування соціального інтелекту індивіда здійснюється включення його в соціальні відношення, зміни його психіки. Саме в цьому аспекті стає необхідною співпраця вчителя, психолога і батьків.

В процесі роботи з учителями і батьками психолог має можливість обговорювати, навчати і розвивати взаємодію дорослих з дітьми і підлітками. Це дає можливість попереджувати або розв'язувати конфлікти, змінювати відношення конфліктуючих один до одного і до самого конфлікту, шукати шляхи особистісного зростання і подолання труднощів буття, розвивати життєву компетентність особистості учня.

Психологічна служба в своїй діяльності притримується ведучих напрямків соціалізації, які співвідносяться з ключовими сферами життєдіяльності людини: поведінковою, емоційно-чуттєвою, пізнавальною, побутовою, морально-етичною, міжособистісною. Іншими словами, навчає, розвиває в учнів уміння вести себе у соціумі, емоційно реагувати на різні ситуації; уміння проявляти і переживати різні почуття; певним чином пізнавати оточуючий природний і соціальний світ; як організовувати свій побут; яких морально-етичних орієнтирів притримуватися; як ефективно приймати участь у міжособистісному спілкуванні і сумісній діяльності.

У своїй роботі психолог повинен постійно вдосконалювати підходи, форми і методи, щоб кожного учня наблизити до соціального усвідомлення себе як особистості і сформувати, розвинути ті навички психологічної компетентності, які дозволять йому використовувати свої сильні, найкращі риси у взаємодії з іншими людьми. Це гарантуватиме не лише безконфліктне життя в мікросередовищі, а й створить творчий підхід до будь-яких змін у житті зі збереженням фізичного та психічного здоров'я, формування особистої концепції здорового способу життя.

Анжела Швець

Кiлькiсть переглядiв: 1256

Коментарi