• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

Відповідальна за розділ: заступник директора з навчально-виховної роботи Чубова С.В.

Сучасна школа повинна давати якісну освіту. Ключова ідея розвитку сучасного загальноосвітнього закладу - якість освіти, що забезпечується всіма рівнями освітньої системи. Для адміністрації і педагогів нашого закладу основним питанням є вдосконалення навчально-виховного процесу. Саме акмеологічний підхід дозволяє вирішити цю проблему не тільки ефективно, а й досить оперативно.

Необхідність акмеологічного підходу в навчально-виховному й управлінському процесі очевидна, оскільки суспільство очікує від школи, що її випускники будуть комунікабельними, креативними, самостійно мислячими особистостями, які прагнуть до успіху й уміють будувати індивідуальну траєкторію розвитку. Проблема професійного росту людини, її успішності є основою для акмеології.

Акмеологічний підхід до змісту освіти, технологій навчання й виховання учнів, управління школою дозволяє перевести заклад з режиму функціонування до режиму розвитку, при цьому значно підвищується і якість освіти, тому що в усіх суб'єктів освіти систематизуючими стають пізнавальні мотиви, навчання стає внутрішньою потребою, а творче переосмислення дійсності стає провідним. Акмеологічні прийоми, акметехнології пропонують практичне рішення питання особистісного та професійного успіху.

При акмеологічному підході домінує проблематика розвитку творчих здібностей, особистісних якостей, що сприяють реалізації індивідуальних якостей кожної дитини, тому акмеологічний підхід у даний час є одним із прогресивних і перспективних для сучасної школи.

Науково-методична проблема, над якою працює заклад у 2016-2021 роках:

«Розвиток життєвої компетентності учнів шляхом акмеологічного підходу як основної умови підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу.»

Етапи реалізації роботи над науково-методичною проблемою закладу:

2016-2017 навчальний рік "Акмеологія як умова підвищення якості освіти".

2017-2018 навчальний рік «Розвиток професіоналізму сучасного педагога шляхом акмелогічного підходу».

2018-2019 навчальний рік "Акмеологічна культура як необхідна умова розвитку освітнього середовища».

2019-2020 навчальний рік «Удосконалення професійної компетентності й загальнокультурного рівня педагогічних працівників».

2020-2021 навчальний рік «Акмеологія спілкування вчителя й учня».

Мета: формування і розвиток в учнів особистої зрілості та акмеологічної компетентності, яка дозволить їм бути готовими до свідомого самовизначення з урахуванням не тільки своїх нахилів і здібностей, але й інтересів суспільства;
досягнення якості освіти і розвитку суб’єктів освітнього процесу : вчителя й учня.

Завдання :

дидактичні:
- створення організаційно-функціональної структури процесу формування та розвитку акмеологічної компетентності,
- визначення оптимальних методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнівської молоді акмеологічної компетентності;

педагогічні:
- розробка моделей розвитку акмеологічної компетентності учнів у різних сферах життєдіяльності,
- допомога обдарованим та здібним учням у виборі акмеологічної стратегії життєздійснення, що базується на прагненні до гармонізації світоустрою через вдосконалення особистості;

управлінські:
- створення умов для самореалізації особистості у різних видах творчої діяльності, розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху,
- модернізація навчально-технічної бази як обов’язкової умови підвищення якості освіти,
- створення освітнього простору, у якому б кожна дитина розвивалась, розкриваючи свій потенціал у всіх сферах життя.

«Можна навчити кожного і можна забезпечити розвиток кожного» - кредо педагога-акмеолога.

Формула даної науково-методичної ідеї: «Від творчо працюючого вчителя – до творчо працюючого колективу - і до творчо працюючого учня»

Основні теоретичні позиції є такі:

- В центрі уваги – учень, навчання сприяє розвитку його творчих здібностей,
- Освітній процес будується як такий, що має акмеологічний підхід до учня, підвищує його мотивацію до навчання, саморозвитку та самовдосконалення;
- індивідуальний темп роботи забезпечує вихід кожного учня на свій рівень розвитку;
- акмеологічний підхід до навчання сприяє збалансованому розвитку основних фізіологічних та психологічних функцій учнів.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Чубова С.В.

Кiлькiсть переглядiв: 1557

Коментарi